Himpunan Materi Kultum (DH)

SKU SKU0010 Ukuran 166 halaman
Stok 99996 Warna

Deskripsi Produk

HIMPUNAN MATERI KULTUM

Buku ini membahas topik-topik dakwah yang meliputi perkara-perkara penting dalam bidang akidah, mu’amalah, ibadah, dan keutamaan-keutamaan Islam yang diperlukan oleh jutaan manusia. Abdurrahman bin Abdullah as-Sanad memaparkannya dalam bahasa yang sederhana dan jelas sehingga mudah dicerna oleh pembaca dari semua kalangan.

Order